dimarts, 28 de febrer de 2012

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.


Benvolgut propietari/a:

Per la present, de conformitat amb els estatuts de la entitat i d’acord amb allò que disposen els articles 553-20 i 553-21 del codi civil de Catalunya; i en la seva qualitat de propietari inclòs en la Urbanització TORRE D’EN VEGUER del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, ens plau convocar-li a la propera Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dia 4 DE MARÇ DE 2012, al centre cívic del Taco, a les 10.00 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, sota els següents punts de l’ordre del dia:

PRIMER.- Exposició sobre la naturalesa urbanística de la Urbanització Torre d’en Veguer. Tipus de Sòl. Obligacions i drets dels propietaris. Vies de desenvolupament urbanístic i explicació del procés urbanístic.

SEGON.- Exposició actuacions dutes a terme per la Junta Rectora. Obrir un canal de comunicació amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a fi de concretar les possibles vies i solucions. Sol·licitud i proposta de redacció del Pla Parcial necessari per desenvolupar urbanísticament Torre d’en Veguer i proposta d’un projecte bàsic per executar els serveis mínims a la urbanització

TERCER.- Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada